Обекти


Нашите членове са участвали в реставрацията на:
Проекти за реставрация и адаптация на манастирски комплекси:
- с.Бистрица – Благоевградско,
- с.Пещера – Пернишко,
- с.Лева река – Пернишко,
- с.Радибош – Пернишко
Проекти за консервационно-реставрационни дейности на църкви:
- “Св.Троица” – Свищов
- “Св.Йоан Предтеча” – с. Бистрица, Благоевградско
- “Св.Димитър” – с. Марулево
- Гробищна църква в Рилски манастир
Археологически обекти:
- археологически разкопки “Рациария” – с. Арчар
- крепост “Кракра Пернишки” – гр. Перник
- крепост “Арбанас” – гр. Радомир
Проекти за обекти паметници на културата:
- археологически разкопки в двора на Рилски манастир
- църковен комплекс “Св.Петка” – с. Радибош, Пернишко
- църква “Св.Петка” – гр. Брезник
- класно училище в гр. Брезник
- къщи от к-с “Шарена чешма” – гр. Чипровци
- къща на Килимарката – гр. Чипровци
- къщи от кв.”Вароша” – гр. Благоевград
- къщи в с. Рожен, Мелнишко
- къщи в гр. Банско
- обекти в гр. Карлово
- къща на Тодор Каблешков гр. Копривщица
- къща на Димчо Дебелянов гр. Копривщица
- Лютова къща гр. Копривщица
- реставрация на крепостта Баба Вида в гр. Видин
- сграда на Новата баня в гр. Вършец
- сграда на ул.”Мургаш” №6 в гр. София
- сграда на ул. “Сердика” №1 в гр. София
- църква „Св.Троица” гр. Банско
- къща на Велян Огнев гр. Банско
- Хаджирадонова къща – музей в гр. Банско
- Паметник на Цар Александър ІІ – Освободител в гр. София
- Докторски паметник в гр. София
- Руски паметник в гр. София
- Консервация и реставрация на Боянската църква – под егидата на Юнеско
- Консервация и реставрация на Историческия храм „Евангелист Лука” 1800 м2 – Атина
- Консервация и реставрация на храм „Св. Варвара” 870 м2 – Атина
- Консервация и реставрация на храм „Св. Аптоний” – Атина
- Консервация и реставрация на храм „Св. Георги” – Атина

© Copyright ANASTILOSI PLTD. 1992. All rights reserved.