Екип


В колектива на компанията са:
Йовка Юрукова 35 години работи в областта на реставрацията
- диплома на реставратор степен Магистър от Художествена Академия гр.София, България,
- завършва квалификация за реставрация в Centro Europeo Di Formazione Del Patrimonio Architettonico “San Servolo”- Venezia,
- член на Съюза на българските художници, ICOMOS.
- реставратор в регистъра на Министерство на културата България
арх. Галина Иванчева 25 години работи в областта на реставрацията
- диплома на архитект степен Магистър от Висш институт по архитектура и строителство гр.София, България,
- главен експерт в ОП “Стара София” със Софийски исторически музей,
- член на Камарата на архитектите в България.
- реставратор в регистъра на Министерство на културата България
Лъчезар Стефанов 30 години работи в областта на реставрацията
- диплома на реставратор степен Магистър от Художествена Академия гр.София, България,
- завършва квалификация за реставрация в Centro Europeo Di Formazione Del Patrimonio Architettonico “San Servolo”- Venezia,
- реставратор в регистъра на Министерство на културата България
Китан Китанов 19 години работи в областта на реставрацията
– диплома на реставратор степен Магистър от Художествена Академия гр.София, България,
– диплома на реставратор степен Доктор от Université Paris IV – Sorbonne, Discipline : Théorie et pratique en archéologie, Paris.
– реставратор в регистъра на Министерство на културата България
Николай Краевски 10 години работи в областта на реставрацията
- диплома на живописец степен Магистър от Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” България
Бригада – декоратори
Бригада – ремонт на покриви
Бригада – мазачи

© Copyright ANASTILOSI PLTD. 1992. All rights reserved.