Начало

Links
icon.free.bg

реставрация на исторически сгради

Добре дошли в нашата фирма за реставрация и строителство!

Анастилоза (на гръцки: ανα – пак, обратно и στυλος – колона) означава буквално „възстановяване на колони“. Това е методологичен термин в реставрацията, археологията и каменоделството. Методът се прилага при реконструкцията и реставрацията на исторически сгради и означава използването на оригинални части на сградата или заменянето им с нови. Цел на анастилозата е използването при реставрация на колкото се може повече оригинални елементи на стария обект — каменни, тухлени и др. В случаи, когато архитектурните обекти са застрашени от срутване, те могат да се развалят камък по камък, единичните части да се анализират, номерират и каталогизират и след това да се построят наново, понякога на нов фундамент.

   Photo 1931                                                                           Βefore restoration                                                              Αfter restoration

© Copyright ANASTILOSI PLTD. 1992. All rights reserved.